Hallitus kuvattuna 20.3.2023. Vasemmalta Pirkko Nieminen, Tapio Haukilahti, Helena Leikas, Irja Eronen, Merja Järvi, Leena Pitkänen, Riitta Sinisalo, Jukka Sinisalo, Pirjo Auren, Keijo Imberg, Eila Leiman, Esa Kärkkäinen, Päivi Imberg ja Pertti Suuronen. Kuvasta puuttuu Markku Korpela, Reijo Malinen ja kuvan ottanut Olavi Forssell

Hallitus 2024

Puheenjohtaja  Jukka Sinisalo    040 - 510 6378  jukka.oa.sinisalo@gmail.com  

Sihteeri   Nieminen Pirkko    040 - 864 9659 pirkko.m.nieminen@gmail.com

Varapuheenjohtaja  Haukilahti Tapio    040-578 0816 tapio.haukilahti@gmail.com  

Taloudenhoitaja   Järvi Merja   040 - 836 8784  merjajarvi3@gmail.com 

Hallituksen varsinaiset jäsenet:

Aurén Pirjo 040 - 583 9468,  pirjo.auren@gmail.com

Eronen Irja 040 - 514 8379,   irjaronen@gmail.com

Forssell Olavi 040 - 482 1010,  olavi.j.forssell@gmail.com

Järvi Merja 040 - 836 8784,  merjajarvi3@gmail.com

Leiman Eila 040 - 769 7457,   leimananneli@gmail.com

Nieminen Pirkko 040 - 864 9659,   pirkko.m.nieminen@gmail.com  

Suuronen Pertti 0400 - 951 988,  suuronen.pertti@gmail.com

Hallituksen varajäsenet:

Huuska Aila 050 - 541 1947, aila.huuska@gmail.com

Imberg Keijo 040 - 064 4706, keijo.imberg@gmail.com

Imberg Päivi 040 - 5828701, paivi.imberg@gmail.com

Karjalainen Merja  040-4114057 merjakarjalainen57@gmail.com

Korpela Markku 040 - 678 1971, markkukorpela2@gmail.com

Malinen  Reijo  040 7041756  retu.malinen@gmail.com

Pitkänen Leena 040 - 744 6739, leenai.pitkanen@gmail.com

Sinisalo Riitta 040 - 749 4298, riittasinisalo@gmail.com

Matkanvetäjä  Pertti Suuronen 0400 - 951 988 suuronen.pertti@gmail.com

Tiedottaja  Pirkko Nieminen  040 - 864 9659 pirkko.m.nieminen@gmail.com

Jäsenasioiden hoitaja  Pirkko Nieminen,    040 - 864 9659 pirkko.m.nieminen@gmail.com

Emäntä  Eila Leiman 040 -769 7457 leimananneli@gmail.com

Kotisivujen kokoaja  Olavi Forssell 040 - 482 1010, olavi.j.forssell@gmail.com

Matka-asiat Pertti Suuronen, 0400 - 951 988, suuronen.pertti@gmail.com

Senioritanssin vetäjä 
Helena Leikas  040 - 828 3758 helenam.leikas@gmail.com

Tanssiaskelija  vetäjä   Merja Karjalainen 040-4114057 

merjakarjalainen57@gmail.com

Lauluryhmien vetäjät 
Miesten lauluryhmä "Harmaat" Aulis Ilmonen ja lauluryhmä "Kipakat" Riitta Sinisalo

Karaoken vetäjät 
Aulis Ilmonen 040 - 742 5983 ilmonena@gmail.com
Jarmo Nieminen 040 - 730 7128

Kalakerhon vetäjä
Markku Korpela 040 - 678 1971

Tuolijumpan vetäjä tarvittaessa 
Esa Kärkkäinen 040 - 834 9389

Boccian vetäjä
Reijo Malinen    040 - 7041756,  retu.malinen@gmail.com

Piirin hallitukseen vuonna Jukka Sinisalo

Piirikokousedustat 
Pirjo Aurén, Jukka Sinisalo, ja Tapio Haukilahti
Varaedustajiksi Merja Järvi, Pirkko Nieminen ja Pertti Suuronen

Toiminnantarkastajat 
Henrik Järvinen ja Kaarina Lamberg
varalla Veikko Lehtinen ja Pertti Olkkola
Puheenjohtaja Jukka Sinisalo ja sihteeri Pirkko Nieminen